Πόσο έτοιμος /η είσαι για διατροφικές αλλαγές; (Weight Loss Readiness Test)

Για κάθε ερώτηση, επιλέξτε τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα το πώς αισθάνεστε. Μόλις ολοκληρώσετε το ερωτηματολόγιο, προσθέστε τους αριθμούς των απαντήσεών σας και συμπληρώστε τη συνολική βαθμολογία. Το τεστ περιλαμβάνει 17 ερωτήσεις και η συμπλήρωσή του διαρκεί λιγότερο από 3 λεπτά. Το 1 αντιστοιχεί σε κανένα κίνητρο, το 5 αντιστοιχεί σε μέγιστο κίνητρο.