รายการสั่งซื้อผักปลอดภัย KC Fresh Delivery

สินค้าผักและผลไม้แบรนด์ ‘เค.ซี.เฟรช (KC Fresh)’ ผ่านการคัดสรรคุณภาพตั้งแต่กรรมวิธีการปลูกตาม มาตรฐานระบบ GAP, ThaiGAP, GlobalGAP จนเข้าสู่ กระบวนการสุ่มตรวจคุณภาพและสารเคมี ล้าง คัด และ ตัดแต่งตามมาตรฐานระบบ GHP, HACCP และ BRC Food จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผักปลอดภัยและผลไม้ ปลอดภัยพร้อมบริโภค

The whole process in KC Fresh’s packing house has prioritized the Food quality and safety as the first, therefore, the food safety managing system has been conducted in every step, to ensure the consumers that all products are processed following the requirements of GHP (Good Hygiene Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), and BRC (The British Retail Consortium) standards. The products are hazard analyzed, quality monitored, well selected with fresh and safe before supplying to consumers, both in domestic market and global market.

การจัดส่ง Delivery ค่าขนส่งสินค้า (สั่งครบ 300 บาทจัดส่งฟรี ยกเว้นเส้นทางจังหวัดสมุทรปราการ สั่งครบ 500 บาท จัดส่งฟรี) Delivery fee *Free Delivery on orders over 300 Baht  *Except Samutprakan route + delivery fee 50 Baht (Free delivery on orders 500 Baht)*
ส่วนลด Discount