รายการสั่งซื้อผักปลอดภัย KC Fresh Delivery

กรุณาสั่งซื้อล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วันก่อนวันจัดส่ง สามารถตรวจสอบวันจัดส่งตามเส้นทางได้จากภาพด้านล่าง

Please order at least 2 days before delivery schedule. Foreigner please contact admin for checking the delivery schedule via official line @kcfresh


สินค้าผักและผลไม้แบรนด์ ‘เค.ซี.เฟรช (KC Fresh)’ ผ่านการคัดสรรคุณภาพตั้งแต่กรรมวิธีการปลูกตาม มาตรฐานระบบ GAP, และ Organic จนเข้าสู่ กระบวนการสุ่มตรวจคุณภาพและสารเคมี ล้าง คัด และ ตัดแต่งตามมาตรฐานระบบ GHP, HACCP, BRCGS และ Organic จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผักปลอดภัยและผลไม้ ปลอดภัยพร้อมบริโภคThe whole process in KC Fresh’s packing house has prioritized the Food quality and safety as the first, therefore, the food safety managing system has been conducted in every step, to ensure the consumers that all products are processed following the requirements of GHP (Good Hygiene Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), The BRCGS Food Safety Global Standard and Organic. The products are hazard analyzed, quality monitored, well selected with fresh and safe before supplying to consumers, both in domestic market and global market.

ค่าขนส่งสินค้า 50 บาท สั่งครบ 400 บาทจัดส่งฟรี ยกเว้นเส้นทางเขตประเวศ ลาดกระบัง บางนา และจังหวัดสมุทรปราการ สั่งครบ 500 บาท จัดส่งฟรี Delivery fee 50 Baht *Free Delivery on orders over 400 Baht. Except Pravet, Ladkrabang, Bangna and Samutprakan, with free delivery on orders 500 Baht*
ส่วนลด Discount